Õpilasele

Oled alustamas e-tundi „Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna“.

Selles tunnis sa:

  • saad teadmisi keskaja kunsti ja kultuuri kohta,
  • saad teadmisi neitsi Maarja elu ja tema sümbolite kohta,
  • uurid ja võrdled neitsi Maarja kujutamist erinevates kunstiteostes,
  • uurid ühte narratiivset* kunstiteost, kasutades suunavaid abiküsimusi,
  • osaled neitsi Maarja viktoriinis,
  • lood narratiivse digitaalse kollaaži*, milles mõtestad lahti oma ema erinevad rollid.

Põhimõisted ja võtmesõnad: keskaja kunst ja kultuur, Neitsi Maarja, neitsi Maarja erinevad rollid läbi elu, piiblilood, pühak, neitsi Maarja sümboolika, narratiivsus, digitaalne kollaaž.

E-tund „Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna“ tutvustab sulle kristliku maailma kõige tuntuma naise elu kesk- ja varauusaegsete kunstiteoste kaudu. Tunni fookuses on teose narratiivsus. Selles tunnis näed, kuidas neitsi Maarjat on kujutatud erinevates kunstiteostes, ning saad teada, mille järgi teda ära tunda. Saad uurida iseseisvalt ühte kunstiteost, kasutades suunavaid abiküsimusi. TEA, et sellist võtet võid kunsti lahtimõtestamisel kasutada ka tulevikus. Veel saad kasutada oma fantaasiat ning muuta üks skulptuur pildil taas värvikirevaks. Lisaks võimaldab rubriik OSALE VIKTORIINIS testida oma uusi teadmisi neitsi Maarja kohta. NUPUTA osas kinnista oma teadmisi neitsi Maarja rollide ja sümbolite kohta. LOO osa ülesanded pakuvad sulle aga võimalust luua ka ise üks narratiivne kunstiteos.

Samuti tea, et mõnd e-tunnis vaatluse all olevat teost saad oma silmaga vaatama tulla Niguliste muuseumisse. Niguliste muuseumis toimus näitus „Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna“ (25.10.2019–26.04.2020), mille põhjal antud õppematerjal ongi valminud.

Toredat avastamist!