Õpetajale

Tere tulemast e-kunstitundi „Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna“!

Põhikooli III kooliastme e-kunstitunnis on fookuses teose narratiivsus. Tund tutvustab kristliku maailma kõige tuntuma naise, neitsi Maarja lugu läbi Eesti ja Liivimaa keskaegsete kunstiteoste. Tund on suunatud ajaloo ja kunstiainete raames läbimiseks ning sisaldab mitmeid interaktiivseid ülesandeid.

Õppematerjal on valminud Niguliste muuseumi näituse „Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna“ (25.10.2019–16.08.2020) põhjal.

Kristliku kultuuriruumi tähtsaimat naist ning Eesti- ja Liivimaa keskaegset kirikukunsti tutvustav e-kunstitund on suunatud põhikoolile ning sisaldab osi TEA, NUPUTA, LOO ja VIKTORIIN.

Soovitame õppematerjali läbimiseks varuda 3 akadeemilist tundi.

TEA osas tutvub õpilane Neitsi Maarja looga, saab rohkem teada piiblist ja õpib kunstiteoseid n-ö lugema. Olulised mõisted on eraldi välja toodud mõistete lehel.

Lisaks lugemisele, vaatamisele ja kuulamisele sisaldab TEA osa ka ülesandeid.

Teose vaatlemise ülesandes uurib õpilane üht teost, mille kohta tal varasemad teadmised puuduvad. Suunavate küsimuste abil paneb ta kirja oma mõtted ning loodud vorm võimaldab vastuselehe õpetajale saata. Klassis kohapeal võib seda ülesannet planeerida ka rühmatööna. Ülesande täitmine võtab aega umbes 20 minutit.

Keskaegse käsikirja eeskujul oma sugupuu joonistamine (kas paberil või veebis) võtab aega umbes 10 kuni 20 minutit, olenedes, kui põhjalikult sugupuu kujundamine ette võetakse.

Ülesanne, milles võrreldakse Maarja ja Kristuslapse erinevaid kujutamisviise, võtab aega umbes 15 minutit.

Võimalus anda keskaegsele skulptuurile uus ilme võtab aega umbes 7 minutit.

NUPUTA osas on kaks kinnistavat ülesannet – ühes peab õpilane ära tundma Neitsi Maarja erinevad rollid, teises aga Maarjaga seotud sümbolid. Mõlemad ülesanded võtavad vähem kui 5 minutit.

VIKTORIINIS saab õpilane mängulisemas vormis panna proovile oma teadmised Neitsi Maarja kohta. Kestus 10 minutit.

LOO osas saab õpilane luua piduliku kollaaži oma emast. Umbes 45 minutit.

Koolitunnis võib planeerida loovtööd ka kahes osas. Klassis luuakse jutustav portree. Kodus jätkatakse digitaalse kollaaži tegemisega.

Materjali omandamist toetab mõistete lehekülg, millele viivad *tärniga märgitud sõnad kogu e-tunni tekstides.

Selles tunnis õpilane:

  • saab teadmisi keskaja kunsti ja kultuuri kohta,
  • saab teadmisi neitsi Maarja elu ja tema sümbolite kohta,
  • uurib ja võrdleb neitsi Maarja kujutamist erinevates kunstiteostes,
  • uurib ühte narratiivset kunstiteost, kasutades suunavaid abiküsimusi,
  • osaleb neitsi Maarja viktoriinis,
  • loob narratiivse digitaalse kollaaži, milles mõtestab lahti oma ema erinevad rollid.

Põhimõisted ja võtmesõnad: keskaja kunst ja kultuur, Neitsi Maarja, neitsi Maarja erinevad rollid läbi elu, piiblilood, pühak, neitsi Maarja sümboolika, narratiivsus, digitaalne kollaaž.